Nábor

Trénink začátečníků

Nejprve vám představím náš sport ,který je rozdělený do váhových a věkových kategorií.

Nejmladší závodníci mohou soutěžit od 10 let a až do 13 let jsou to mladší žáci,kteří soutěží ve čtyřboji a to v trojskoku , hodu medicinbalem za hlavu, trhu soupažném a nadhozu soupažném.

Starší žáci 13 – 15 let soutěží v trhu a nadhozu ,taktéž ostatní věkové kategorie junioři a muži.

 

U začínajících vzpěračů by měl být předpoklad úspěchu hlavně v chuti na sobě pracovat , protože talent je sice výhoda ,ale bez práce v tréninku a zápalu pro vzpírání je k ničemu.

Vzpírání je sport u kterého je potřeba skloubit myšlení , koordinaci pohybů ,rychlost a sílu dohromady.U začátečníků v tomto sportu záleží také na tělesných dispozicích, trvá to u každého jinak dlouho, ale většinou to naučíme drtivou většinu sportovců, kteří mají opravdový zájem.

V tréninku začátečníků věnujeme pozornost především učení techniky s malou vahou, protože s těžkou činkou dělá borec chyby. Netrénuje se na vahách na které nemá natrénováno a postupem času když jsou vidět pokroky se pomalu přidává na váze.Tím se postupně se osvaluje tělo a stává se odolnějším větším vahám.Je to sport jako každý jiný a u každého sportu nedodržování cvičení doplňujících cviků vede k tomu že někde svaly chybí a bolí záda.U nás na tyto cviky klademe důraz .

Pokud chce závodník dosáhnout na medaile měl by trénovat třikrát týdně, trénink trvá mezi jednou až dvěma hodinami.

CO SE TÝČE DOPINGU MÁME JASNO NE!!!!!! Úzce spolupracujeme s rodiči našich svěřenců a nechceme zradit jejich důvěru.

Naše krédo je ,že každého koho vychováme do 18 roku věku má daleko k alkoholu, drogám a krádežím.

I když jsme sport jednotlivců máme mezi sebou týmového ducha a jsme dobře fungující stmelený kolektiv .V naší tělocvičně trénují vedle sebe sportovci od deseti do sedmdesáti let ve vzájemné úctě a respektu.

Vzpírání patří mezi sporty méně finančně náročné a proto je dostupné všem.

Žáci a junioři do 18 let platí 500 Kč na pololetí a muži 1000 Kč na pololetí.

Cesty na závody hradí oddíl stejně tak dres.

Tímto bych chtěl pozvat mladé i starší adepty ,kteří mají chuť sportovat ve výborném kolektivu ověnčeného mnoha úspěchy ať se přijdou na nás podívat a zeptat se,vždyť počítač si můžete zapnout večer po tréninku.

Pondělí ,středa a pátek mezi 15 – 18 hodinou adresu najdete ve složce kontaktů.

loading